WÜLFEL – přípravek k hubení hryzců

je rodenticidní přípravek určený pro profesionální uživatele především v zemědělství a lesnictví. Výrobcem přípravku je společnost Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG. Přípravek je v Německu a Rakousku distribuován pod názvem Wühlmausköder ARREX. V České republice je přípravek zaregistrován Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod číslem 5563-0. Jedná se o požerový přípravek ve formě návnady. Účinná látka se z návnady uvolňuje při kontaktu se žaludečními kyselinami škůdců.

Účinnou látkou přípravku je fosfid zinečnatý v množství 2,4 %. Přípravek WÜLFEL je určen především pro druh Hryzec vodní, což je největší běžný druh hraboše, vyskytující se na našem území. Je použitelný také proti všem menším druhům hlodavců.

Doporučená spotřeba přípravku Wülfel je 1,5 až 2,5 kg / ha, tzn. dodávaným 3 kg balením lze jednorázově ošetřit napadenou plochu až do rozlohy 2 ha.

Základní informace

 
Účel:
 • Požerový přípravek na karotkové bázi proti hryzci vodnímu
 • Registrace v dalších zemích EU:
 • Německo, Rakousko, Slovinsko
 • Účinná látka:
 • Fosfid zinečnatý 2,4 % , 24 g / kg
 • Označení (výstražné symboly):
 • Dráždivá látka
 • Nebezpečná pro životní prostředí
 • Způsob aplikace:
 • Přípravek se vkládá přímo do nory, otvor je následně nutné překrýt např. zeminou
 • Dávkování:
 • 5 g / m2   /   5 g / 8 až 10 m chodeb   /   1,5 - 2,5 kg / ha
 • Balení:
 • 3 kg
 • Způsobilost k aplikaci:
 • Osoby s odbornou způsobilostí pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin - profesionální použití
 • Přeprava:
 • Omezení pro tunely "E", nad 8 t
 • Doba použitelnosti:
 • 2 roky od data výroby
 •