Desatero otázek a odpovědí

 
Co je WÜLFEL – přípravek k hubení hryzců ?
 • Je to požerová návnada ze sušených karotkových kousků obsahujících fosfid zinečnatý.
 •  

  Jak nebezpečný je přípravek WÜLFEL ?
 • Přípravek je dráždivý a nebezpečný pro životní prostředí.
 •  

  Kde se smí přípravek WÜLFEL používat?
 • Návnady se smí rozmísťovat v zeleninových, ovocných a okrasných zahradách, vinicích, lesních porostech, na pastvinách a loukách.
 •  

  Jak se má přípravek WÜLFEL správně aplikovat ?
 • Návnadu je nutné umístit do nor anebo chodeb hlodavců co nejhlouběji, aby nebyla přístupná pro ptáky a jiná volně žijící zvířata. Otvory je nutné po aplikaci vždy uzavřít. Spotřeba přípravku je 5 g na cca 8 až 10 m chodeb. Po vložení do půdy absorbuje návnada půdní vlhkost a je pak pro hryzce velmi atraktivní.
 •  

  Co dělat se zbytky přípravku ?
 • Zbytky nikdy nevyhazujte do popelnice. Malé množství přípravku lze jednoduše zahrabat do půdy. Větší množství patří na skládky nebezpečného odpadu.
 •  

  Jak se chránit při aplikaci přípravku ?
 • Při aplikaci použijte vhodné ochranné rukavice. Po ukončení činnosti ruce umyjte. Při nevolnosti předejte přivolanému lékaři obal s etiketou.
 •  

  Má aplikace dopad na životní prostředí ?
 • Přípravek je jedovatý pro vodní organismy a živočichy živící se rybami. Je velmi jedovatý pro ptáky a volně žijící zvěř. Zbytky přípravku anebo obaly se zbytky přípravku se nesmí dostat do povrchových vod. Včely přípravek neohrožuje.
 •  

  Jak mohu přípravek WÜLFEL skladovat ?
 • Na chladném a suchém místě v originálním balení a pod zámkem, aby nebyl přístupný dětem. Neskladujte přípravek společně s léky, potravinami a krmivy, mohlo by dojít k záměně.
 •  

  Jak přípravek WÜLFEL působí ?
 • Po pozření dostatečného množství dojde k reakci žaludečních kyselin s účinnou látkou za uvolnění fosfanu. Přípravek působí pouze jednorázově a nemá prevenční účinek. Po jeho spotřebování se můžou na ošetřenou plochu nastěhovat nové generace z okolních pozemků.
 •  

  Jsou i jiné způsoby jak se bránit hryzcům ?
 • Kromě požerových přípravků existují přípravky plynové (např. POLYTANOL), zvukové plašiče anebo mechanické zábrany ve formě drátěných košů kolem kořenů.
 •  

  Další pokyny k aplikaci dle rozhodnutí Ministerstvem zdravotnictví ČR

   

  K ochraně zdraví (a zvířat) v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel (např. ošetřování lesů, travních porostů, okrasných rostlin apod.) je nutné dodržovat následující režimová opatření:

   

 • Aplikaci je nutno předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu)
 • Na okraj pozemku je nutno umístit v pravidelných rozestupech od sebe informační tabule s výstrahou “VAROVÁNÍ Plocha se chemicky ošetřuje přípravkem k hubení hryzců WÜLFEL VSTUP ZAKÁZÁN“. Dále nutno uvést datum / termín do kdy nevstupovat (což je 24 hodin po aplikaci) a adresu a telefonní kontakt na firmu, která ošetření provádí a zodpovídá za něj
 •